خوش آمدید
برنامه زمانی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1397 وضعیت
97/2/4 لغایت 97/2/6 دريافت كارت شركت در آزمون و برگ راهنماي آزمون از طريق سايت سازمان در حال انجام
پنجشنبه 6 و جمعه 7/ ارديبهشت /1397 برگزاری آزمون فرا نرسیده